Bundan 2 sene önce bir yaz günü ailemle beraber Midilli Adasına gitmek için yola çıktık. Bu ada Ayvalık’ın karşısında olan Yunanistan’ın adalarından biriydi. İçimde yeni yerler görecek olmanın mutluluğu vardı ama bunun dışında asıl büyük büyükbabamın yaşadığı, büyüdüğü yerleri görecek olmanın heyecanını yaşıyordum. Evet, genlerimin bir kısmı Yunanistan’a yani Fila’ya dayanıyor. İlk duyduğumda ben de çok şaşırmıştım.

Vapurdan Midilli Adası

Adaya feribotla geçişimizden sonra hemen bir araba kiraladık. İki günümüz vardı ve ben gezebileceğimiz kadar çok yeri gezmek, adanın altını üstüne getirmek istiyordum ve biz bunu neredeyse başarıyorduk. İlk önce bir harita bulup yol haritamızı ve kalacağımız yerleri işaretledik. Sonrasında da yola koyulduk.

Elif Özlem Bağcı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store